Výběrové řízení na pozici vedoucí Dětské skupiny

Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Dětské skupiny (organizační složka města Červený Kostelec)

Vedoucí této skupiny je odpovědný za její vedení a dodržování povinností poskytování péče v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb.
Požadavky:
- odborná způsobilost dle § 5, odst.5, zák.č. 247/2014 Sb.
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- flexibilita a kreativita
K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), ověřená kopie o dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2020, event. dle dohody
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2022
Platové zařazení : 9. tř. dle NV č. 341/2017 Sb.
Přihlášku adresujte na: Městský úřad nám T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2019 (do15:00 hod)
Příp. další informace poskytne vedoucí správního odboru I. Petirová, tel. 491 467 529 nebo e-mail: petirova@mestock.cz
Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.