Výběrové řízení na referenta odboru rozvoje města

Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta odboru rozvoje Městského úřadu v Červeném Kostelci.
Zajišťuje investiční činnost města, spolupracuje na koncepci rozvoje města apod.
Požadavky:
- vzdělání VŠ v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně SŠ, stavebního zaměření
- organizační a řídící schopnosti
- bezúhonnost
- praxe v oboru vítána
Přihláška musí obsahovat náležitosti podle zák. č. 312/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), ověřená kopie o dosaženém vzdělání.
Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2020 nebo dle dohody.
Smlouva s uchazečem bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání 3 roky.
Platové zařazení : 9. tř. dle NV č. 341/2017 Sb.
Přihlášku adresujte na: Městský úřad, nám T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Uzávěrka přihlášek: 27. listopadu 2019 (do 15,00 hod.)
Příp. další informace poskytne tajemník MěÚ telef. 491 467 546 nebo e-mail: fiser@mestock.cz nebo vedoucí odboru rozvoje, tel. 731 449 582, e-mail pavel.matyska@mestock.cz

Soubory ke stažení

Výběrové řízení inzerát.pdf 164,1 KB Stáhnout