Na 5. městském plese byly oceněny tři osobnosti města Červený Kostelec

Jak se již stalo tradicí, tak i letos byly na městském plese oceněny tři občané města, kteří ve svém oboru vynikli nad ostatními. Ocenění "Osobnost města Červený Kostelec" obdržel v oblasti školství Jan Česenek, v oblasti sportu Anežka Marková a v oblasti práce s dětmi Miroslav Hepnar. 

Medailonky oceněných osobností

Anežka Marková 

Narodila se 20. ledna 1930 v tiskařské rodině v Praze. Celým jejím životem ji provází společenské aktivity, jak v oblasti kulturní, tak i tělovýchovné. Ve svých čtrnácti letech získala titul cvičitelka všestrannosti IV. a Ill. třídy v Československé obci sokolské. V padesátých letech se provdala do Červeného Kostelce.

Zde začala pracovat v oddílech jako cvičitelka předškolních dětí, mladšího žactva, staršího žactva i žen. Získala titul cvičitelky lI. třídy všestrannosti České obce sokolské. Před třiceti lety byla znovuzakladatelkou Tělocvičné jednoty Sokol Červený Kostelec společně s bratry Vejrem, Hubkou, Kejklíčkem a sestrami Ansorgovou a Schroderovou. Během své bohaté činnosti v jednotě byla oceněna jako třetí nejlepší cvičitelka v republice. Pracovala i v župě Podkrkonošské - Jiráskově jako místonáčelnice a zapisovatelka. Ve svých osmdesáti letech se dokázala postavit před své cvičenky a vést hodiny. Její ambice zasahovaly i do oblasti kulturní, kde komentovala některé hudební akce a byla členkou hudebního tělesa Záboj.

Děkujeme Anežce za její bohatou činnost, kterou přinesla městu Červený Kostelec.

Mgr. Jan Česenek

Pan učitel Jan Česenek nastoupil do školy v Červeném Kostelci jako učitel matematiky a fyziky 1. 9. 1971.

Svůj pedagogický um praktikuje na škole dodnes a jako zdatný muž v důchodovém věku svědomitě a zodpovědně připravuje své žáky v předmětu matematiky. Matematiku vyučuje téměř 50 let, počítat tedy naučil mnoho občanů našeho města, kteří na pana učitele a jeho nadšení pro matematiku s úsměvem a rádi vzpomínají. Někdy to byla i pořádná dřina.

Mnoho žáků svědomitě a úspěšně připravil i k přijímacím zkouškám. Cenil si úspěchů školy i úspěchu svých žáků v matematických soutěžích. Své žáky připravuje dál i když by mohl v důchodu odpočívat.

20 let od doku 1989, pracoval Jan Česenek lidsky a s nadhledem jako zástupce ředitele školy. S dětmi pracoval i mimo školu jako trenér  volejbalistek. Osvědčil se i jako dobrý zahrádkář. Ke svým kolegům a dětem byl přátelský, nezkazí žádnou legraci.

Svou práci má rád a pokud zdraví dovolí bude i nadále patřit do pedagogického kolektivu Základní školy V. Hejny v Červeném Kostelci.

Miroslav Hepnar

Po celou dobu nepřetržité činnosti oddílu Kadet stojí v čele admirál, kamarád a pro mnoho dětí druhý táta a postupně i dědeček Míra (Hepnar). Za těchto 42 let mu rukama prošlo více než 360 dětí z našeho města, které naučil nejen plavat, potápět se, sjíždět divoké řeky, ale také překonávat životní překážky. Naučil je lásce k přírodě, ke sportu, spaní pod širákem, rozdělávat oheň, u kterého se dá jen tak posedět s přáteli. I přes skutečnost, že na své pádlo zanedlouho vyryje už sedmý křížek, stále umožňuje zažít krásná a nezapomenutelná dobrodružství indiánům, zlatokopům a námořníkům na letních táborech a v průběhu celého roku na pravidelných schůzkách. Ukazoval a stále ukazuje, co je kamarádství a vede je k tomu, jak je krásné rozdělit se i o poslední krajíc chleba. Díky němu prožila spousta dětí krásné dětství plné kamarádů, her, zážitků malých i velký, chuť vítězství i dobrodružství v přírodě. A to vše vždy vykonával jako dobrovolník, pro kterého tou největší odměnou byl dětský smích a oči plné jiskřiček touhy po dalším dobrodružství.