Probíhá výběr dodavatele stavby

Probíhá výběr dodavatele stavby

Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jiráskova a Horní Kostelec), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem by měla být zahájena na začátku března. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2020. V listopadu 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásili čtyři uchazeči. V současné době probíhá hodnocení nabídek. Výsledek výběrového řízení by v případě hladkého průběhu měl být jistý během února.

Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev a odvodnění, rekonstrukci chodníků a všech sítí technické infrastruktury v úseku od křižovatky u „Černého koně“  po křižovatku u „sekyrkárny“. 

Uzavírka je plánována v celé trase po celou dobu stavby s výjimkou obyvatel dotčené oblasti, pro které by měla být zajištěna nejnutnější obslužnost.