Sběr a shromažďování jedlých olejů a tuků v Červeném Kostelci

Sběr a shromažďování jedlých olejů a tuků v Červeném Kostelci

 

Od počátku roku 2020 mají obce a města novou legislativní povinnost vyplývající z vyhlášky č. 210/2018 Sb.. Nově je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.

V Červeném Kostelci jsou na veřejně přístupná stanoviště sběrných nádob pro tříděné odpady umístěny speciální označené nádoby pro sběr jedlých olejů a tuků, a to na stanovišti

autobusové nádraží – u prodejny telefonů,

a v ulici Gen. Kratochvíla – na křižovatce s ulicí 17. listopadu.

Dále je sběr jedlých olejů a tuků prováděn ve sběrném dvoře odpadů v Řehákově ulici.

 

!!!Olej A Tuk JEN Do Uzavřených Zašroubovaných PET lahví!!!

Sběr jedlých olejů a tuků z domácností (většinou z kuchyní) se provádí do PET lahví, které naplněné a víčkem uzavřené a zašroubované se vházejí do speciálních označených kontejnerů. Jiný způsob sběru není možný. Prosíme o dodržování čistoty.

Jedná se o nový způsob sběru odpadu, který je běžný již v řadě jiných měst. A tak doufám, že si na toto také brzy zvykneme a bude tento sběr fungovat.

Ve sběrném dvoře je jedlý olej a tuk také přijímán jen v uzavřených zašroubovaných PET lahvích. Jedllý použitý olej a tuk z kuchyní nepatří do odpadních vod! Sbírejte jej do PET lahví.