Únorové slovo starosty

Únorové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými.
Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v budově městského úřadu, tam kde bylo dříve odloučené pracoviště MŠ Větrník.
Pokud byste chtěli této služby využít, kontaktujte přímo vedoucí této skupiny paní Veroniku Šoulovou buď přímo v dětské skupině, nebo na telefonu 737 533 521 a emailu veronika.soulova@mestock.cz.
Dále bych vás rád znovu upozornil na službu „mobilní rozhlas“. Tento komunikační nástroj umožňuje lepší vzájemnou komunikaci mezi městským úřadem a občany.
Pokud si stáhnete tuto aplikaci, můžete například posílat fotografie míst, kde je v našem městě něco v nepořádku. Může to být například poškozené dopravní značení, lavičky, veřejné osvětlení, nepořádek u kontejnerů apod. Zároveň vám může úřad cíleně posílat zprávy o výpadcích dodávek energií nebo vody ve vaší ulici, také vás může informovat o dalších kulturních či sportovních akcích, zapojovat vás do mapování požadavků od občanů, do anket a průzkumů. Návod, jak na to, naleznete na webu města na první straně vlevo v sekci e-služby občanům.
V polovině ledna byl vybrán zhotovitel rekonstrukce ulice Jiráskova - Horní Kostelec. O tuto zakázku se ucházely čtyři firmy, vítěznou firmu vám představíme v polovině února, až bude dokončen celý proces výběrového řízení. Čeká nás náročná stavba, která je naplánována od března do závěru roku. Cíleně jsme naplánovali tuto rekonstrukci do jednoho roku, abychom nás všechny neobtěžovali objížďkami a dalšími komplikacemi příliš dlouho a stavba nezasáhla do zimního období. Věřím, že se vše bude dařit, i když víme, že to nebude jednoduché. Aktuální informace o této akci pro vás budou připraveny na úvodní webové stránce města v sekci důležité odkazy.
Další plánovanou investicí je rekonstrukce fotbalového zázemí. V době, kdy píši tento článek, nevíme, zda TJ Červený Kostelec získá na tento projekt dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a proto máme připraveno několik variant možných postupů tohoto projektu. Až budeme znát rozhodnutí a další postup, budeme vás informovat.
Nejvýznamnější investicí loňského roku byla kompletní přestavba interiéru malého sálu divadla. Tato akce byla zdárně dokončena a na konci ledna byl malý sál otevřen a začal plnit svou společenskou a kulturní funkci. 25 ledna proběhl již v pořadí pátý ples města Červený Kostelec. I letos jsme pojali tento ples jako společnou akci města a červenokosteleckých firem. Rád bych i touto cestou červenokosteleckým firmám poděkoval za naši spolupráci a popřál jim podnikatelsky úspěšný rok. Na tomto plese jsme předali třem občanům ocenění Osobnost města Červený Kostelec. Toto ocenění bylo radou města uděleno paní Anežce Markové pro oblast sportu za dlouholetou aktivní práci v Sokole. Dále ocenění získal pan Miroslav Hepnar za práci s dětmi a mládeží ve spolku Kadet a v neposlední řadě si ocenění převzal pan Jan Česenek za dlouholetou pedagogickou činnost. Všem oceněným gratuluji a děkuji jim, že jsou příkladem pro nás všechny.
Dále mi dovolte, abych i pomocí tohoto zpravodaje poděkoval všem dobrovolným hasičům za práci v loňském roce. Děkuji členům výjezdové jednotky JPO II, která vyjížděla k 138 případům. Moc si vážíme toho, že díky vám je zajištěna pomoc v nouzi při mimořádných událostech v našem městě. Rád bych poděkoval jednotlivým sborům i za jejich spolkovou činnost, která mnohdy hlavně v menších osadách plní významnou společenskou roli. Děkuji hasičům ve Lhotě, ve městě, na Bohdašíně, v Horním Kostelci a ve Stolíně, že takto dobře fungují. Děkuji i touto cestou panu Josefu Vondrovi staršímu, který předal starostovské žezlo stolínského sboru mladší generaci, za bezmála šedesátiletou práci pro tento sbor. Samozřejmě také děkuji všem členům a představitelům dalších kosteleckých spolků za to, že spolková činnost v na-šem městě je tak pestrá a bohatá.
Rád bych vás požádal o pomoc při hledání zubního lékaře. Již delší dobu hledáme zubaře pro uvolněnou ordinaci na zdravotním středisku. Snažíme se komunikovat se stomatologickou komorou, inzerujeme nabídku poskytnutí ordinace a služebního bytu.
Pokud byste ve vašem okolí věděli o ně-kom, kdo by chtěl mít v našem městě zubní ordinaci, prosím kontaktujte nás. Pokud víte o studentovi stomatologie z našeho regionu, dejte nám prosím vědět, abychom již nyní navázali komunikaci.
V závěru mi dovolte, abych vám předem poděkoval za vaši trpělivost a shovívavost při opravě Jiráskovy ulice. Přeji vám všem slunečný únor, hezkého Valentýna a nezapomeňte se těšit na jaro.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města