Začala výměna plynových kotlů v kotelně Větrník

Začala výměna plynových kotlů v kotelně Větrník

Z důvodu změny emisních limitů středních zdrojů (na základě zák. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.), ale i celkové zastaralosti instalované technologie, byla rekonstrukce kotelny již nevyhnutelná. Součástí inovace je osazení kotelny dvěma kondenzačními kotli o výkonu 2x 575 kW, výměna řídící jednotky, komínů, úprava plynového potrubí a zapojení nových kotlů do stávajícího systému. Realizace se ujme společnost ERDING Brno, která kotelnu provozuje na základě nájemní smlouvy. Společnost ERDING také uhradí veškeré investiční náklady ve výši 3.114.614 Kč. Investice na rekonstrukci bude firmě splácena z úspor nákladů na ohřev teplé vody a rozvodů tepla. Cena tepla a teplé vody zůstává i v roce 2020 stejná jako vloni.

Další připravovanou etapou, která naváže na rekonstrukci kotelny, je výměna výměníků teplé vody za kapacitně větší, a to ve všech domech v majetku města Červený Kostelec. Obě zmíněné investice by měly zlepšit dodávku tepla i teplé vody nájemníkům a přinést úsporu energií.  

Majetkový odbor