Poplatek za odpady je splatný do konce března

Poplatek za odpady je splatný do konce března

Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností v tomto roce je nutné zaplatit poplatek do 31. března 2020. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2020, nebudou obsluhováni. 

Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána známka dle sjednané četnosti svozu, svozový kalendář a samolepka označující, co vše do popelnice nebo kontejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte poplatek složenkou nebo převodem na číslo účtu 9005-1428551/0100, dostanete známku rovněž na pokladně MěÚ po předložení dokladu o zaplacení. V platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden na složence, která vám byla zaslána do vaší poštovní schránky, nebo vám ho sdělí na pokladně MěÚ.

Na pokladně MěÚ můžete poplatek zaplatit také platební kartou.