Uzavírka silnice III/5672 - ulice Jiráskova - Horní Kostelec

Předpokládaná doba úplné uzavírky 2,7km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/14 (Černý kůň) po křižovatku se silnicí II/567 (U Sekyrkárny)  je od 9.3.2020 do 31.10.2020. Realizace stavby je rozdělena do 4 etap. Etapy 1 a 2 budou prováděny v období 03-06/2020 z důvodu obslužnosti školy v Horním Kostelci ze směru od Sekyrkárny. Etapa 3 bude provedena v období letních prázdnin. Etapa 4 v měsících září-říjen 2020. 

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena po komunikacích I. a II. třídy přes Rtyni v Podkrkonoší.

Situace místních objízdných tras pro obyvatele dotčené oblasti a etap výstavby. Tyto objízdné trasy jsou určeny pouze pro obyvatele bydlící v dané lokalitě. Příčný přejezd Jiráskovy ulice bude umožněn na úrovni křižovatky ul. Řehákova a Přemyslova v maximálním možném rozsahu. V období stavebních úprav této křižovatky budete o jejím uzavření včas informováni prostřednictvím mobilního rozhlasu a na stránkách města. Upozorňujeme, že některé ulice (od školní jídelny ke hřbitovu - Lánská, Souběžná, Na Strži, Severní) budou z důvodu plynulosti dopravy jednosměrné. Žádáme majitele vozidel, aby parkovali pokud možno mimo komunikace objízdných tras a zachovávali dostatečný průjezdný profil. Upozorňujeme, že polní cesta od firmy Semet k rybníku Janouch bude i nadále využívána k obhospodařování přilehlých pozemků. Proto může docházet k jejímu lokálnímu znečištění zemědělskou technikou. Snahou města bude udržovat tuto místní komunikaci ve sjízdném stavu. 

Situace dopravního omezení pro školní autobus

Žádáme rodiče dětí navštěvujících základní školu v Horním Kostelci, aby využívali školní autobus. Do letních prázdnin bude autobus odjíždět v 7:32 ze zastávky Červený Kostelec, cukrárna (zmrzlina Vítek). Následně pojede přes Rtyni v Podkrkonoší a zastaví na zastávce Bohdašín a Horní Kostelec, rozcestí. Ke škole přijede cca v 7:46. Odjezd zpět ve 12:47 od školy v Horním Kostelci. Příjezd 13:04 na zastávku Červený Kostelec, cukrárna. Prosíme o poučení Vašich dětí, aby dbaly zvýšené opatrnosti v okolí stavby.

Omlouváme se za dočasná omezení, způsobená rekonstrukcí významné komunikace našeho města. Zároveň Vás žádáme o pochopení a shovívavost při takto náročné stavbě.

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Pokud chcete dostávat aktuální informace o dění na stavbě a lokálních omezeních, pak Vám doporučujeme, abyste se zaregistrovali do mobilní aplikace Zlepšeme Česko. Zprávy budou zasílány do skupiny DOPRAVNÍ INFORMACE, kterou je nutné mít přidanou do informací, které Vás zajímají. 

Níže přikládáme odkaz s informacemi o mobilním rozhlasu

https://www.cervenykostelec.cz/mesto-cerveny-kostelec-zridilo-novy-informacni-kanal-pro-obcany-mesta