Veřejné zasedání zastupitelstva města 27. 2. 2020

Zveme vás ve čtvrtek 27. února 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM

2. Investiční akce

3. Finanční záležitosti

4. Zrušení OZV 6/2003

5. Dotační program

6. Majetkové záležitosti

7. Osadní výbory

8. Bezpečnostní situace města

9. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů

10. Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 20.2.2020.

Jednání bude opět možné sledovat na webových stránkách města: https://www.cervenykostelec.cz/ 

Tlačítko pro sledování přímého přenosu se objeví v horní liště stránek asi pět minut před zahájením jednání. Viz obrázek.

Soubory ke stažení

plakat_ZM 27.2.2020.pdf 443,9 KB Stáhnout