Aktuální informace k situaci šíření koronaviru

Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme občanům, kteří pobývali v oblastech s vysokým počtem onemocnění COVID - 19:
V následujících 14 dnech po opuštění daného regionu – sledujte svůj zdravotní stav.
Zaměřte se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřte tělesnou teplotu.
V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112!
Operátor této linky vám zprostředkuje kontakt s pracovníky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, kteří vám sdělí další postup k zajištění vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud to je jen trochu možné, minimalizujte kontakt s ostatními osobami po dobu 2 týdnů po návratu.
Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz i Ministerstva zahraničí www.mzv.cz.

MUDr Ivan Kučera, Ph.D.

Soubory ke stažení

Doporučení leták - 5.3.2020.pdf 610 KB Stáhnout