Dočasné omezení veřejné dopravy

Královéhradecký kraj v minulých týdnech přijal v organizaci veřejné dopravy několik opatření, které reagovaly na vládní nařízení v boji proti této nákaze. Dále jsme reagovali na rozhodnutí některých významných zaměstnavatelů o dočasném zastavení výroby. Vzhledem k této skutečnosti došlo k dočasnému omezení vedení autobusových a vlakových spojů sloužících k přepravě žáků a studentů, zavedení dočasného omezení u spojů pro zaměstnance Škody AUTO, případně k omezení spojů, o kterých jsme měli informace, že jsou zcela nevyužívané. K omezení spojů bohužel přistoupili také dopravci na dálkových linkách, na spojích, které provozovali na své komerční riziko, protože poptávka po dopravě do hor nebo Prahy byla minimální. V rámci bezpečnostních opatření pro cestující a obsluhující personál jsme také zavedli nástup pouze zadními dveřmi a povinné zakrytí nosu a úst při nástupu do vozidel veřejné dopravy. O přijatých opatřeních jste byli operativně informováni ze strany odboru dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje formou zaslaných dopisů do datových schránek.

Chtěl bych vás ubezpečit, že naším společným  cílem je i nadále zajistit dopravu do zaměstnání pro občany našeho kraje i za cenu, že to pro kraj bude znamenat vyšší úhradu ztráty jednotlivým dopravním společnostem. Velké riziko je pro nás samozřejmě možná nákaza řidičů, proto se snažíme pro dopravce zajistit potřebné vybavení v podobě ochranných pomůcek a nezbytné dezinfekce. Počítáme i s poskytnutím záloh pro potřebu pokrytí výpadku tržeb z jízdného a zajištěním finančních prostředků na provozní výdaje našich smluvních dopravních společností.

V posledních dnech ve spolupráci s  dopravci intenzivně sledujeme  poptávku cestujících po přepravě na autobusových a vlakových spojích objednávaných Královéhradeckým krajem. 

S ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování v našem kraji přistupujeme od pondělí 30. 3. 2020 k dalšímu omezení rozsahu některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů.
Obecně lze říci, že v autobusové dopravě dochází k dočasnému omezení provozu turistických spojů, které s ohledem na omezení volného pohybu osob jsou nevyužívané. Dále pak přistupujeme k redukci spojů na trasách, kde je za normálních okolností v dopravní špičce interval spojů 15 nebo 30 minut. V mnoha případech dochází k prodloužení intervalu spojení s ohledem na aktuální poptávku při zachování pro nás nesmírně důležitých „dělnických“ spojů. Stejně tak v odpoledních hodinách se snažíme zachovat poptávku zejména pro dopravu našich občanů z práce.  Společně s předchozími  úpravami dochází   ke snížení rozsahu objednávané autobusové dopravy o cca 15 %.

Na železničních tratích Královéhradeckého kraje dojde k dočasnému snížení rozsahu provozu osobních a spěšných vlaků. Po dohodě s dopravcem ČD a.s., bude v pracovních dnech zajištěn takzvaný „nedělní provoz“, který na některých tratích znamená prodloužení intervalu spojení, případně dřívější ukončení provozu. K tomuto „nedělnímu provozu“ budou zachovány první ranní vlakové spoje do práce, aby v žádném případě nebylo omezeno spojení pro pracující. Přechod na „nedělní provoz“ znamená v pracovních dnech dočasné snížení rozsahu  dopravy o cca 30%. Z důvodu zachování  potřebné  nabídky  spojení na vybraných železničních tratích v našem  kraji  jsme  také oslovili  Ministerstvo  dopravy  a požádali jsme o přechodné zastavení rychlíků v námi požadovaných zastávkách, aby případná redukce námi objednávaných spojů, měla co nejmenší dopad do mobility našich občanů.

Přehled omezení v regionální železniční dopravě na jednotlivých tratích Královéhradeckého kraje s platností od 30. 3. 2020 najdete v příloze.

S ohledem na rozsah provedených změn je však naším hlavním cílem zejména zajištění včasné aktualizace elektronické podoby jízdních řádů, které jsou podkladem pro internetový vyhledávač www.idos.cz, pomocí kterého lze nalézt aktuální spojení na požadované trase a v konkrétní den pro vaši obec. Dále veškeré informace o zajištění veřejné dopravy předáváme Call centru IDS IREDO, které je pro všechny občany k dispozici na telefonním čísle 491 580 333, na toto číslo se mohou obrátit i občané, kteří nemají přístup k internetu.


Závěrem bych vás chtěl ubezpečit, že jsme s kolegy připraveni reagovat v úpravě jízdních řádů v autobusové i železniční dopravě v řádu několika dní v případě, že budou ze strany vlády naší republiky přijata opatření, která povedou k rozvolnění současného omezení pohybu občanů naší země.

Závěrem vám v této nelehké době přeji hlavně hodně zdraví a také pevné nervy.

S úctou

Mgr. Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a gestor pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Soubory ke stažení

CD_jizdni_rady.pdf 335,6 KB Stáhnout
CD_textova_cast.pdf 373,3 KB Stáhnout