Doporučení Krajské hygienické stanice k výskytu koronaviru

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje zveřejnila informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.

Prosíme o informování lidí, kteří vycestovali nebo hodlají vycestovat do rizikové oblasti nákazy koronavirem, aby po svém příjezdu kontaktovali Krajskou hygienickou stanici KHK prostřednictvím e-mailu koronavirus@khshk.cz