I v Červeném Kostelci je potvrzeno onemocnění COVID-19

I v Červeném Kostelci je potvrzeno onemocnění COVID-19

Na základě přímé komunikace starosty města a ředitele Krajské hygienické stanice Hradec Králové vám sdělujeme, že je v Červeném Kostelci potvrzeno onemocnění COVID-19. Dle vyjádření ředitele Krajské hygienické stanice došlo ve všech případech k nakažení v zahraničí, nakažení jsou izolováni a situace je pod kontrolou.

Prosím vás všechny o zachování klidu, důsledné dodržování všech opatření a odpovědný přístup. Nacházíme se v nelehké situaci, ale věřím, že vše dobře společně zvládneme.

Se srdečným pozdravem

Rostislav Petrák, starosta města