INFORMACE PRO FARNÍKY

*      Ruší se – všechny mše svaté, společné pobožnosti (tzn. všechny křížové cesty v kostelích i kaplích), duchovní obnova (plánovaná na 20. – 21. 3.), modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách, tzn. také výuka náboženství, zkoušky chrámového sboru, společenství farníků, mládeže, manželů…

 *      Mše svaté – kněží budou sloužit mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně v Č. Kostelci, v H. Radechové a na Boušíně. Tyto mše svaté budou přenášeny na webu farnosti Č. Kostelec www.farnostck.cz. Časy bohoslužeb: pondělí 18:00, úterý 7:00, středa 18:00, čtvrtek 18:00, pátek 18:00, sobota 7:00 a neděle 9:00. Další nabídka on-line přenosů bohoslužeb je na www.mseonline.cz.

 *      Péče o nemocné – pokud se někomu výrazně zhorší zdravotní stav, ať se nebojí zavolat kněze. Ostatní nemocné a staré lidi nebudeme navštěvovat. Uvidíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, a pak popř. upřesníme změny.

 *      Úřední hodiny – jsou zrušeny. Pokud budete potřebovat, můžete se kněžím ozvat na mobil nebo na e-mail, P. Miloslav Brhel (728 147 722, milbrhel@gmail.com), P. Jan Lukeš (777 626 984, jenda.lukes@gmail.com).

 *      Výzva biskupů k modlitbě: Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20:00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme alespoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či Korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 *      Pobožnosti – jako farnost se k této výzvě biskupů připojujeme pobožnostmi, které budou přenášeny on-line na webu farnosti Č. Kostelec: v pátek ve 20:00 modlitba křížové cesty a v neděli ve 20:00 adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Tyto pobožnosti budou trvat zhruba půl hodiny.

Schváleno pastorační radou Č. Kostelec a Boušín dne 13. března 2020.

P. Miloslav Brhel, administrátor farností Č. Kostelec a Boušín