Informace starosty města z 16. 3. 2020

Informace starosty města z 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. 

Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka bude touto cestou pokračovat. Dále je uzavřena sokolovna, sportovní hala, divadlo, kino. Omezili jsme provoz našich školek a dnes 16. 3. budeme s hejtmanem koordinovat jejich další fungování. Z důvodu malé účasti dětí v dětské skupině jsme toto zařízení uzavřeli. V rámci krizového řízení jsem v úzké spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, s náchodským centrem krizového řízení, integrovaným záchranným systémem a policií České republiky, abychom byli v maximální součinnosti. Naším úkolem je také zajištění bezpečnosti v našem městě pomocí městské policie a hasičů. Dále jsme v pátek vyhlásili výzvu, kde hledáme dobrovolníky pro zajišťování pomoci v sociálních službách například při nákupech pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. Jsme připraveni úzce spolupracovat s Oblastní charitou Červený Kostelec, abychom co nejvíce seniory ochránili a pomohli jim zajistit základní potřeby. Toto všechno vyžaduje úzkou spolupráci a ochotu pomáhat. Samozřejmě řešíme dodávku dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek, abychom zajistili řádný chod našeho města, úřadu a zmíněnou pomoc seniorům.

V závěru mi dovolte, abych vás, kteří jste v karanténě požádal o striktní dodržování karantény. Seniorům doporučuji, aby vycházeli ze svých domovů co nejméně, nebo raději vůbec, vyžili své příbuzné, známé, nebo služby nabízené městem k donášce potravin, léků atd.

Jsem přesvědčený, že v Červeném Kostelci žijí odpovědní a rozumní lidé, kteří jsou ochotni pomoci i druhým lidem.

Věřím, že vše dobře zvládneme. Přeji vám všem klidné dny.

Rostislav Petrák, starosta města