Opatření platná účinností od 19. 3. 2020

Přijatá opatření vlády ČR platná s účinností od 19. 3. 2020 od 0:00 hodin najdete v příloze.