Opatření pracoviště Voda ČK v době vyhlášení nouzového stavu

S ohledem na důležitost zásobení obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod jsou všechna pracoviště Voda Červený Kostelec, s.r.o.  od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost.

Všichni zaměstnanci jsou k dispozici na telefonních a e-mailových kontaktech

Od 16.3.2020 nepřijímáme platby v hotovosti.           

Úhrady vodného a stočného provádějte bezhotovostním způsobem nebo prostřednictvím České pošty.

Do odvolání přerušujeme práce na výměnách vodoměrů.

Omezen je i odečet vodoměrů u odběratelů - odečet dálkově odečítatelných vodoměrů (digitálních) bude probíhat beze změn. K odečtu dálkově neodečítatelných vodoměrů (mechanických) bude odběratel vyzván vhozením výzvy k odečtu do poštovní schránky.

V případě potřeby uzavírání nebo změn ve smlouvách využijte tiskopis smlouvy  a zašlete nám ho prostřednictvím České pošty.