Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje podle plánu

Po prvním měsíci uzavírky Jiráskovy ulice vše pokračuje podle plánu. Na stavbě panuje čilý ruch a rychle pokračující práce na rekonstrukci inženýrských sítí jsou vidět na první pohled. V úseku od Černého koně po ulici Řehákovu je z větší míry položena splašková a dešťová kanalizace a hlavní trasa pitné vody. Současně se budují i přípojky do jednotlivých nemovitostí. Menší problém se vyskytl u zatrubení Červeného potoka, který byl v plánech zakreslen v jiných místech a zkomplikoval tak položení nové kanalizace, která byla plánována do míst, kde se narazilo na potrubí podzemního koryta potoka. Vše už je vyřešeno a práce pokračují dále.
Rekonstrukce inženýrských sítí na první etapě se tak chýlí ke konci a druhá etapa by měla začít zhruba v polovině dubna, kdy se začne frézovat asfaltový povrch na další části silnice.

Děkujeme Jaroslavu Kukulovi, který redakci poskytl aktuální fotografie z pondělí 30. března, kdy se v ulici Jiráskova instalovaly velké skruže v místě, kde protéká zatrubený Červený potok.