Školy zůstanou uzavřené a hromadné akce se ruší

Do odvolání zůstanou uzavřeny základní, střední a vysoké školy

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zakázány akce sportovní, kulturní, náboženské a další nad 100 osob

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.

-          divadelní,

-          hudební,

-          filmová a další umělecká představení,

-          sportovní,

-          kulturní,

-          náboženské,

-          spolkové,

-          taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,

-          výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika "aktuálně".

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, je dostupné na webové stránce http://www.mdcr.cz

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

 

V příloze najdete informace ČSSZ týkající se karantény a ošetřovného pro rodiče a školská zařízení. Dále je v příloze tiskopis - žádost o ošetřovné.

Ing. Dana Wirtová, ředitelka OSSZ Náchod