Úplná uzavírka

Úplná uzavírka silnice III/5672 (od křižovatky U Černého Koně po křižovaku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) začne 9.3.2020. S předstihem bude probíhat příprava dopravního značení objízdných tras. Stavební práce na první etapě budou zahájeny 10.3.2020 frézováním asfaltových vrstev a následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí.

Vaše případné dotazy prosím směřujte v nutných případech na stavbyvedoucí firmy M-SILNICE a.s.: 

Ing.Ondřej Koza tel. 601 393 141 nebo Ing. Petr Kubíček tel. 727 979 382

Omlouváme se způsobené komplikace spojené s rekonstrukcí komunikace a předem děkujeme za shovívavost s realizací takto náročné stavby.