Úplná uzavírka silnice III/5672 začne v pondělí 9. 3. 2020

Úplná uzavírka silnice III/5672 (od křižovatky U Černého Koně po křižovatku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) začne 9. března 2020. S předstihem bude probíhat příprava dopravního značení objízdných tras. Stavební práce na první etapě budou zahájeny 10. března 2020 frézováním asfaltových vrstev vozovky a následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí.

Vaše případné dotazy prosím směřujte v nutných případech na stavbyvedoucí firmy M-SILNICE a.s.: 

Ing.Ondřej Koza tel. 601 393 141 nebo Ing. Petr Kubíček tel. 727 979 382

Předpokládaná doba úplné uzavírky 2,7 km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/14 (Černý kůň) po křižovatku se silnicí II/567 (u sekyrkárny) je od 9. 3. 2020 do 31. 10. 2020.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena po komunikacích I. a II. třídy přes Rtyni v Podkrkonoší.

Omlouváme se způsobené komplikace spojené s rekonstrukcí komunikace a předem děkujeme za shovívavost s realizací takto náročné stavby.

Odbor rozvoje města Červený Kostelec