Výzva městské policie

V souladu s usneseními vlády Městská policie (MP) v Červeném Kostelci od počátku dohlíží na zákaz volného pohybu osob, průběžně upozorňuje občany, u kterých se lze domnívat, že nejdou přímo do, či ze zaměstnání, nutného nákupu apod., aby zůstávali doma a neporušovali vydaná nařízení. Taktéž upozorňujeme občany o povinnosti mít zakrytá ústa a nos. Ve většině případů si občané našeho města vážnost situace uvědomují a vydaná nařízení respektují. 
Bohužel ve dvou případech již byla městská policie nucena dvě osoby řešit uložením pokuty příkazem, kdy tyto osoby ve večerních hodinách po zjištění okolností, přes výzvu, aby se rozešly domů a nepobývaly na veřejnosti, toto nerespektovaly a výzvy neuposlechly!
Apelujeme na občany, aby respektovali vydaná nařízení, uvědomovali si vážnost aktuální situace a tím se vyhnuli případného postihu. Děkujeme.
 

Michal Škoda, velitel městské policie