Výzva pro občany města

Městský úřad Červený Kostelec se společně s Oblastní charitou Červený Kostelec se obrací s prosbou na veřejnost našeho města.  Záměrem je vytvořit síť dobrovolníků, kteří by v případě potřeby se stále se zhoršující situací s virovou nákazou zajišťovali nákupy pro staré a potřebné spoluobčany.

Prosíme, aby se případní zájemci o tuto službu hlásili osobně, telefonicky nebo e-mailem na sociálním odboru Městského úřadu Červený Kostelec. Bude vytvořen seznam osob, které budou v případě potřeby požádány o pomoc. Od případných zájemců bude požadován kontakt a prohlášení, že v poslední době nepřicestovali z rizikových oblastí, a ani nepodnikali aktivity, při kterých mohli s onemocněním Covid - 19 přijít do styku.

Těmi aktivitami není myšleno to, že byli např. nakupovat v obchodě, ale to, že byli účastni hromadných akcí. Pro dobrovolníky máme nachystané roušky a rukavice.

Další podrobnosti budou upřesňovány.

Michal Tošovský, sociální odbor

Tel: 734 851 960

E-mail: tosovsky@mestock.cz