Dodržujte pravidla při odkládání použitých roušek do odpadu!

Žádáme občany, aby respektovali nařízeví vlády ČR při odkládání použitých roušek do odpadu.

V Červeném Kostelci byl zaznamenán případ, kdy byly roušky volně odhozeny do popelnice, což je v době pandemie trestuhodné.