Májové slovo starosty

Májové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní.
Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů a 2 000 ústenek. Také velice děkuji panu Lukáši Černému ze spol. EURONA s.r.o. za 40 litrů dezinfekce, která bude používána pro potřeby města.
V dohledné době nás čeká rozhodování o otevírání mateřských škol a následující měsíc bude rozhodující k dalšímu plánování kulturních akcí včetně rozhodování o rozsahu našeho tradičního folklorního festivalu. Po čase útlumu nastává návrat k nor- málnímu pracovnímu životu.
Tento čas útlumu jsme využili pro přípravu některých investičních projektů. Podařilo se nám získat udělení regulérnosti pro architektonickou soutěž na tělocvičnu od České komory architektů a již můžeme tuto soutěž uspořádat. Dále je připravena anketa pro občany v oblasti sídliště Větrník, ale letáky čekají na méně rizikové období ve vztahu k možnému přenosu virového onemocnění. Dále finalizujeme zadání pro výběr dodavatele studie kempu Brodský, pokračuje projektová příprava rekonstrukce ulice Letná a Dvořáčkova. Finalizujeme dokumentaci na rekonstrukci staré vodárny a také pokračujeme v projektu úprav náměstí, kde na studii od Viktora Vlacha bude navazovat projektová dokumentace.
V červnu budeme opravovat chodník v ulici 5. května v úseku od Jána po ulici Školní a v červenci bude následovat oprava chodníku v ulici Gen. Kratochvíla v části Daliborka. V květnu a červnu také bude probíhat vybudování nového chodníku od obalovny k Devíti křížům, kde máme požádáno o dotační podporu ze státního fondu dopravní infrastruktury.
Z velkých investičních akcí tohoto roku pokračuje rekonstrukce ulice Jiráskova – Horní Kostelec. Tato investice zatím běží dle harmonogramu a finančního rámce. Děkuji vám všem, kteří jste touto stavbou nějakým způsobem omezení za trpělivost a toleranci.
V květnu také budeme rozhodovat o dalším postupu v dlouho připravovaném projektu rekonstrukce fotbalového zázemí. Bohužel se TJ Červený Kostelec nepodařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dle mého osobního názoru se nám podařilo splnit věcnost dotační výzvy, ale nesmyslně přísné znění výzvy a ryze úřednický přístup nám nebyl nakloněn. Tento projekt je již půl roku plně připraven k realizaci a vychází z dlouho- dobého konceptu podpory sportu v našem městě. Bedlivě posuzujeme všechny možnosti, aktuální i výhledovou finanční situaci a věřím, že nalezneme reálné řešení.
Věřím, že jste období nouzového stavu pozitivně využili například k úklidu či práci na zahradě a věřím, že si většina z nás našla čas i na pomyslný úklid v nás samotných.
Přeji vám všem klidné a zdravé jaro, slunce i májové deště a hlavně dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák, starosta