Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera pořádají průzkum spokojenosti občanů s kvalitou veřejné dopravy v rámci Královéhradeckého kraje.

Průzkum probíhá formou dotazníku, který najdete na https://bit.ly/2VOmn.

V případě dotazů k průzkumu se obraťte na Ing. Janu Šafářovou

E-mail: jsafarova@kr-kralovehradecky.cz

Tel: 720 987 140