Dofrézování etapy 2 a frézování části etapy 3

Ve dnech 11. a 12. 5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. 

Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. 

Děkujeme za pochopení.

Odbor rozvoje města