Kompostárna v sobotu zahájí provoz

V sobotu 23. 5. 2020 se zahajuje sběr bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci.

Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve z plastů, sklo apod.). Při pohybu v prostoru ČOV dbejte pokynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení nehygienickým materiálem, s nímž se v provozu ČOV pracuje. Do tohoto prostoru není povolen vstup dětem ani psům. Pokud nebudou uvedené pokyny dodrženy, nebude umožněn vstup do prostoru ČOV.

Provozní doba:

                                              letní období                zimní období

pondělí                                   zavřeno                       zavřeno          

úterý                                       6 – 18 hodin               6 – 17 hodin

středa                                     zavřeno                       zavřeno          

čtvrtek                                    6 –  18 hodin              6 – 17 hodin

pátek                                      zavřeno                       zavřeno

sobota                                    8 – 11 hodin               8 – 11 hodin

neděle                                    zavřeno                       zavřeno

O státních a ostatních svátcích zavřeno.