Veřejné zasedání zastupitelstva města 14. 5. 2020

Zveme vás ve čtvrtek 14. května 2020 od 16 hod. do kina Luník v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM

2. Investiční akce

- Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí
- Zázemí fotbalového stadionu

3. Finanční záležitosti

4. Správní záležitosti

5. Majetkové záležitosti

6. Osadní výbory

7. Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019

8. Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou – individuální dotace

9. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů

10. Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 7. 5. 2020.

Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Jednání bude opět možné sledovat na webových stránkách města: https://www.cervenykostelec.cz/ 

Soubory ke stažení

plakat_ZM 14.5.2020.pdf 437,7 KB Stáhnout