Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu

Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu

Dne 4.6.2020 soutěžní porota postupně ve dvou kolech vyřazovala jednotlivé žádosti o účast dle celkové urbanisticko-architektonické kvality staveb, obsažených v předložených portfoliích, přičemž se soustředila zejména na zkušenost účastníků s projektováním urbanisticko-architektonicky kvalitních staveb, zkušenosti s přístavbami a začleněním budov do historické zástavby a originalitu a výjimečnost urbanisticko-architektonického řešení referenčních prací. Následně se věnovala žádostem, které postoupily ze druhého kola hodnocení, přičemž pozitivně hodnotila především níže uvedené žádosti:

Hodnocení žádosti č. 5: Ing. arch. Jakub Našinec, K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice 7 IČ: 7350 9612. Konzistentní a zkušená, přitom neotřelá tvorba, která ve větší míře zastupuje i stavby obdobné předmětu soutěže.

Hodnocení žádosti č. 6: A.D.N.S. Production s.r.o., Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ: 2725 1128. Široká škála realizací v stabilní a velmi vysoké kvalitě, dobře zvládnuté technologie.

Hodnocení žádosti č. 10: Ing. arch. Zdeněk Chmel, Jungmannova 46, 370 01 České Budějovice, IČ: 7356 6446. V portfoliu nejsou slabší práce, i přes menší objem a menší počet realizací se jedná o vyrovnanou, výtvarně výraznou a přitom jednoduchou tvorbu včetně přístavby školy.

Hodnocení žádosti č. 18: Ing. arch. Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8, IČ: 7283 4579. V portfoliu je zrealizovaná hala vysoké architektonické hodnoty, celkově ekonomický přístup s vysokou a konstantní kvalitou prací.

Hodnocení žádosti č. 24: MgA. Ondřej Císler, PhD., Bechyňova 1613/7, 160 00 Praha 6, IČ: 6931 9553. Rozmanitá a přitom svébytná tvorba v městském prostředí včetně obdobné urbanistické situace se stabilně vysokou kvalitou.

Soutěžní porota poté jednomyslně rozhodla o tom, že výše uvedení účastníci budou vyzváni k podání soutěžních návrhů. Toto rozhodnutí schválila rada města dne 10.6.2020.

Odbor rozvoje města

 

Město Červený Kostelec vyhlásilo užší architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru za ZŠ Václava Hejny (resp. mezi ZŠ a SPŠ Otty Wichterleho). Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.

Architekti mohou podávat přihlášky do soutěže až do 29. května. Budou předkládat mj. i portfolio svých doposud zpracovaných projektů a na jeho základě pak odborná porota vybere 5 nejlepších, kteří se již budou věnovat přímo návrhu budoucí stavby. Na jeho zpracování pak budou mít čas až do poloviny prázdnin.

„Tělocvična bude jednou z nejvýznamnějších investic za poslední roky. Navíc bude umístěna na jednom z nejreprezentativnějších míst našeho města. Právě proto jsme zvolili formu soutěže, od které očekáváme výsledek, který bude spojovat to nejkvalitnější, co současná architektura nabízí, s ekonomickými požadavky na výstavbu i s úsporností následného provozu. Tomu odpovídá i složení soutěžní poroty.“, charakterizuje soutěž starosta Ing. Rostislav Petrák.

V porotě zasedne kromě pana starosty také městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl, mj. i spoluautor vítězného návrhu hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb v obci Líbeznice, která je kvalitní současnou architekturou vyhlášená. V nezávislé části pak zasednou Ing. arch. Jan Hájek, který je pro změnu autorem líbeznické tělocvičny, Ing. arch. Štěpán Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole a Ing. arch. Milan Vít, jehož sportovní hala v Kuřimi již slouží veřejnosti. Náhradníky poroty pak bude místostarosta Jiří Regner, vedoucí odboru rozvoje města Ing. Pavel Matyska a Ing. arch. Mária Maninová.

„Tělocvičny a sportovní haly jsou objekty s velmi specifickým funkčním využitím. Vymyslet opravdu kvalitní provozní řešení je náročné. Proto byla do přípravy podkladů zapojena i městská sportovní komise a členové spolků. Zároveň jsme chtěli, aby v porotě zasedli odborníci, kteří již mají s podobným návrhem vlastní zkušenosti. A jsem velmi rád, že se to povedlo a všichni oslovení svou funkci přijali“, uvádí městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl.

Výsledek soutěže by měl být známý v srpnu letošního roku, následovat pak bude zpracování podrobnější studie. Ta pak bude podkladem ke klasickému zadávacímu řízení na další projekční fáze, na kterých však bude autor návrhu na základě smlouvy spolupracovat.

Odbor rozvoje města

Podrobnosti najdete na: https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000237