Práce na rekonstrukci v měsíci červnu

Práce na rekonstrukci v měsíci červnu

Práce na rekonstrukci komunikace i přes deštivé počasí v měsíci červnu zdárně pokračují. V I. úseku je již dokončena výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně domovních přípojek. Od křižovatky s I/14 po ulici Řehákovu jsou prováděny podkladní konstrukční vrstvy vozovky, silniční i zahradní obrubníky a trasy optických kabelů, veřejného osvětlení včetně osazování sloupů.

Ve II. etapě je dokončena výměna vodovodu. Dále je realizována dešťová kanalizace včetně podzemní retenční nádrže o průměru 1,2m a délce cca 140m. Tato retenční nádrž si vyžádala původně neplánovanou přeložku STL plynovodu. Souběžně se realizují i přípojky dešťové a splaškové kanalizace, příprava zemní pláně a zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrti. V prázdninových měsících se stavba posune do III. etapy - úsek kolem ZŠ v Horním Kostelci. Aktuální změny Vám budeme poskytovat pomocí mobilního rozhlasu v sekci dopravních informací.