Projektanti Parku A. B. Svojsíka uspěli v mezinárodní soutěži

Projektanti Parku A. B. Svojsíka uspěli v mezinárodní soutěži

Ateliér Terra Florida byl v minulém roce Městem Červený Kostelec osloven, aby zpracoval studii na obnovu Parku A. B. Svojsíka. Tento návrh byl poté komisí vybrán jako nejvhodnější k realizaci  a nyní se rozpracovává do projektové dokumentace. Ateliér se kromě toho podílí na závěrečných úpravách zahrady za Knihovnou Břetislava Kafky.

V letošním roce se ateliér zúčastnil mezinárodní architektonické soutěže na podobu památníku holokaustu Romů v Letech u Písku. Vytvořili společný návrh s ateliérem Světlík, který v konkurenci 41 soutěžících z 12 zemí získal 1. místo. Architektům ke skvělému úspěchu blahopřejeme a jsme rádi, že výsledky jejich práce uvidíme i v našem městě.

Jan Kafka, radní

Na obrázku vítězný návrh památníku holokaustu Romů v Letech.