Veřejné zasedání zastupitelstva města 25. 6. 2020

Zveme vás ve čtvrtek 25. června 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM

2. Investiční akce

3. Finanční záležitosti

4. Závěrečný účet města za rok 2019

5. Správní záležitosti

6. Majetkové záležitosti

7. OZV 1/2020 o nočním klidu

8. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů

9. Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 18. 6. 2020.

Jednání bude opět možné sledovat na webových stránkách města: https://www.cervenykostelec.cz

Tlačítko pro sledování přímého přenosu se objeví v horní liště stránek asi pět minut před zahájením jednání.

 

Soubory ke stažení

plakat_ZM2 -veřejný.pdf 446,2 KB Stáhnout