Částečná uzavírka silnice I/14 ve Lhotě za Červeným Kostelcem

Částečná uzavírka silnice I/14 ve Lhotě za Červeným Kostelcem

Upozornění - od 13.7.2020 bude probíhat obnova živičného krytu na silnici I/14. Jedná se o úsek cca 1,9 km dlouhý - od křižovatky s ulicí 5. května ("U Jána") po hranici s okresem Trutnov u Devíti křížů. Stavba bude rozdělena na etapy viz přiložené situační nákresy. Doprava bude během pracovní činnosti řízena kyvadlově pracovníky stavby a v době přestávek světelným signalizačním zařízením.

 

Dělení do etap, předpokládané termíny jednotlivých etap, organizace uzavírky:
 

  • 13.07.2020 – 09.08.2020: etapa 1, 2, 7, 8

Práce na úseku hranice okresu NA/TU – cca 600 m okolo Devíti křížů. + 250 m okolo hasičské zbrojnice ke křižovatce sil. I/14 a ul. 5. května.
V této etapě budou přesunuty zastávky:
Červený Kostelec, Lhota, odb.žel.st.
- Po dobu celého trvání etapy 7 a 8 do ulice 5. května na úroveň restaurace „Na Maltě“ obousměrně.
Červený Kostelec, U Devíti křížů
- Po dobu celého trvání etapy 1 a 2 ve směru Č. Kostelec na konec záboru stavby a ve směru Trutnov na konec záboru stavby

  • 10.08.2020 – 06.09.2020: etapa 3, 4

Práce na úseku okolo obalovny ke křižovatce směr průmyslová zóna.

- Zastávka Červený Kostelec,Lhota,křiž. bude po dobu trvání etap zrušena.

Termíny jednotlivých etap, v rámci celkového termínu, jsou uvedeny jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.

Veřejná linková autobusová doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách:
640124, 640125, 640126, 640127, 640118 (CDS s.r.o. Náchod)
640372, 640374, 640369, 640376, 640380, 640379 (ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.)
640080, 640081, 690310, 690320, 640370 (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)

Provoz nadměrných nákladů: šířkové omezení 3,0 m

Zhotovitel předpokládá, že po ukončení opravy těchto etap bude následovat oprava na dalších úsecích 5, 6 a 9, 10, na které bude zažádáno o vydání samostatného povolení částečné uzavírky silnice I/14. Částečná uzavírka těchto etap by měla následovat ihned po ukončení etap 3 a 4.

 Děkujeme řidičům za pochopení, trpělivost a bezpečný průjezd stavbou s ohledem na její pracovníky.