Školní jídelna bude opět vařit

Od 25. 8. 2020 školní jídelna při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec opět vaří i pro cizí strávníky.

Vše bude probíhat na základě dodržování základních hygienických pravidel jako je:

-  mytí rukou a dezinfekce před odebráním jídla , dezinfekce ploch, zařízení, předmětů

-  dodržování osobní a provozní  hygieny

-  ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.

Výdej obědů od 25. 8. do 1. 9. 2020 bude od 11 h do 12.30h.

Od 2. 9. 2020 bude výdej pro cizí strávníky do jídlonosičů od 11 do 11.30 h.

Výdej obědů pro strávníky, kteří se budou stravovat v jídelně od 11 h do 11.45 h a od 13.10 h do 13.30h.

Cena oběda včetně polévky a doplňků je Kč 69,-.

Přijímáme také nové cizí strávníky. Registrovat se můžete v kanceláři vedoucí ŠJ.

 Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ