Architektonická soutěž na tělocvičnu u ZŠ už zná vítěze

17. září 2020 od 16 hod. bude v Malém sále divadla J. K. Tyla zahájena výstava za účasti tvůrců vítězného návrhu a poroty, kde budou všechny odevzdané návrhy k vidění spolu s odborným výkladem.

Dne 14. 8. 2020 proběhlo hodnotící jednání soutěžní poroty v architektonické soutěži „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“. Za nezávislé odborníky v porotě zasedli Ing. arch. Lukáš Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole jako její předseda, Ing. arch. Milan Vít, jehož sportovní hala v Kuřimi již slouží veřejnosti a Ing. arch. Mária Maninová. Za Město se pak jednání zúčastnil starosta Ing. Rostislav Petrák a městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl, který je např. spoluautorem vítězného návrhu hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb v obci Líbeznice. Jako náhradník s hlasem poradním byl hodnocení přítomen i vedoucí odboru rozvoje města Ing. Pavel Matyska.

„Mám velikou radost, že se nám podařilo uskutečnit architektonickou soutěž na novou tělocvičnu, která přilákala řadu skvělých architektů do soutěžního klání. Chtěl bych poděkovat odborné porotě, která se důkladně věnovala posuzování všech návrhů a s jejíž pomocí jsme mohli vybrat ten nejlepší,“ uvedl městský architekt Ehl. Soutěžní porota vybírala z 28 zájemců na základě zaslaných portfolií, 5 nejlepších pak bylo vyzváno přímo ke zpracování soutěžních návrhů. „Pevně věřím, že vybraný návrh bude nejen dobře sloužit svým uživatelům, ale především přispěje k oživení zdejšího prostředí a k navázání na stavební kulturu v tradici moderního města. Gratuluji vítězům a městu ke skvělému návrhu a budu se těšit na jeho realizaci,“ doplnil Ehl.

„Nyní vám představujeme výsledek architektonické soutěže na novou tělocvičnu mezi základní a střední školou v Červeném Kostelci. Děkuji účastníkům, porotcům a všem, kteří se na soutěži podíleli. Věřím, že jsme nastoupili na dobrou cestu k realizaci takto významné městské a veřejné budovy,“ shrnul výsledky soutěže, které již byly dne 26. 8. 2020 projednány Radou města, pan starosta Petrák.

Na prvním místě se umístil návrh, jehož autory jsou MgA. Ondřej Císler, PhD., Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek a Ing. arch. Barbora Lopraisová. Druhé místo obsadil návrh autorů Ing. arch. Zdeňka Chmela, Ing. arch. Petra Malého a MgA. Miroslava Chmela, na třetím místě pak skončilo studio Sporadical. Čtvrté místo získal návrh, jehož hlavním autorem je Ing. arch. MgA. Jan Žalský a na pátém místě se umístilo studio A.D.N.S. Production s.r.o.

Dne 17. 9. 2020 od 16 hod. bude v Malém sále divadla J. K. Tyla zahájena výstava za účasti tvůrců vítězného návrhu a poroty, kde budou všechny odevzdané návrhy k vidění spolu s odborným výkladem. Následně se 19. října 2020 uskuteční jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky, jehož výsledkem bude podpis smlouvy.

Návrhy architektů ve velkém rozlišení najdete zde.