Nová tělocvična u ZŠ Václava Hejny - architektonická soutěž

Nová tělocvična u ZŠ Václava Hejny - architektonická soutěž

Dne 14. 8. 2020 proběhlo hodnotící jednání soutěžní poroty v architektonické soutěži „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“. Za nezávislé odborníky v porotě zasedli Ing. arch. Lukáš Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole jako její předseda, Ing. arch. Milan Vít, jehož sportovní hala v Kuřimi již slouží veřejnosti a Ing. arch. Mária Maninová. Za Město se pak jednání zúčastnil starosta Ing. Rostislav Petrák a městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl, který je např. spoluautorem vítězného návrhu hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb v obci Líbeznice. Jako náhradník s hlasem poradním byl hodnocení přítomen i vedoucí odboru rozvoje města Ing. Pavel Matyska.

„Mám velikou radost, že se nám podařilo uskutečnit architektonickou soutěž na novou tělocvičnu, která přilákala řadu skvělých architektů do soutěžního klání. Chtěl bych poděkovat odborné porotě, která se důkladně věnovala posuzování všech návrhů a s jejíž pomocí jsme mohli vybrat ten nejlepší“, uvedl městský architekt Ehl. Soutěžní porota vybírala z 28 zájemců na základě zaslaných portfolií, 5 nejlepších pak bylo vyzváno přímo ke zpracování soutěžních návrhů. „Pevně věřím, že vybraný návrh bude nejen dobře sloužit svým uživatelům, ale především přispěje k oživení zdejšího prostředí a k navázání na stavební kulturu v tradici moderního města. Gratuluji vítězům a městu ke skvělému návrhu a budu se těšit na jeho realizaci“, doplnil Ehl.

„Nyní Vám představujeme výsledek architektonické soutěže na novou tělocvičnu mezi základní a střední školou v Červeném Kostelci. Děkuji účastníkům, porotcům a všem, kteří se na soutěži podíleli. Věřím, že jsme nastoupili na dobrou cestu k realizaci takto významné městské a veřejné budovy“ shrnul výsledky soutěže, které již byly dne 26. 8. 2020 projednány Radou města, pan starosta Petrák.

Na prvním místě se umístil návrh, jehož autory jsou MgA. Ondřej Císler, PhD., Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek a Ing. arch. Barbora Lopraisová. Druhé místo obsadil návrh autorů Ing. arch. Zdeňka Chmela, Ing. arch. Petra Malého a MgA. Miroslava Chmela, na třetím místě pak skončilo studio Sporadical. Čtvrté místo získal návrh, jehož hlavním autorem je Ing. arch. MgA. Jan Žalský a na pátém místě se umístilo studio A.D.N.S. Production s.r.o.

Dne 17.9.2020 od 16 hod. bude v Malém sále divadla J.K. Tyla zahájena výstava za účasti tvůrců vítězného návrhu a poroty, kde budou všechny odevzdané návrhy k vidění spolu s odborným výkladem. Následně se 19. října uskuteční jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky, jehož výsledkem bude podpis smlouvy.

 Pod článkem v souborech ke stažení si můžete prohlédnout jednotlivé návrhy.

7. září 2020  Odbor rozvoje města

 

Dne 4.6.2020 soutěžní porota postupně ve dvou kolech vyřazovala jednotlivé žádosti o účast dle celkové urbanisticko-architektonické kvality staveb, obsažených v předložených portfoliích, přičemž se soustředila zejména na zkušenost účastníků s projektováním urbanisticko-architektonicky kvalitních staveb, zkušenosti s přístavbami a začleněním budov do historické zástavby a originalitu a výjimečnost urbanisticko-architektonického řešení referenčních prací. Následně se věnovala žádostem, které postoupily ze druhého kola hodnocení, přičemž pozitivně hodnotila především níže uvedené žádosti:

Hodnocení žádosti č. 5: Ing. arch. Jakub Našinec, K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice 7 IČ: 7350 9612. Konzistentní a zkušená, přitom neotřelá tvorba, která ve větší míře zastupuje i stavby obdobné předmětu soutěže.

Hodnocení žádosti č. 6: A.D.N.S. Production s.r.o., Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ: 2725 1128. Široká škála realizací v stabilní a velmi vysoké kvalitě, dobře zvládnuté technologie.

Hodnocení žádosti č. 10: Ing. arch. Zdeněk Chmel, Jungmannova 46, 370 01 České Budějovice, IČ: 7356 6446. V portfoliu nejsou slabší práce, i přes menší objem a menší počet realizací se jedná o vyrovnanou, výtvarně výraznou a přitom jednoduchou tvorbu včetně přístavby školy.

Hodnocení žádosti č. 18: Ing. arch. Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8, IČ: 7283 4579. V portfoliu je zrealizovaná hala vysoké architektonické hodnoty, celkově ekonomický přístup s vysokou a konstantní kvalitou prací.

Hodnocení žádosti č. 24: MgA. Ondřej Císler, PhD., Bechyňova 1613/7, 160 00 Praha 6, IČ: 6931 9553. Rozmanitá a přitom svébytná tvorba v městském prostředí včetně obdobné urbanistické situace se stabilně vysokou kvalitou.

Soutěžní porota poté jednomyslně rozhodla o tom, že výše uvedení účastníci budou vyzváni k podání soutěžních návrhů. Toto rozhodnutí schválila rada města dne 10.6.2020.

Odbor rozvoje města

 

Město Červený Kostelec vyhlásilo užší architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru za ZŠ Václava Hejny (resp. mezi ZŠ a SPŠ Otty Wichterleho). Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.

Architekti mohou podávat přihlášky do soutěže až do 29. května. Budou předkládat mj. i portfolio svých doposud zpracovaných projektů a na jeho základě pak odborná porota vybere 5 nejlepších, kteří se již budou věnovat přímo návrhu budoucí stavby. Na jeho zpracování pak budou mít čas až do poloviny prázdnin.

„Tělocvična bude jednou z nejvýznamnějších investic za poslední roky. Navíc bude umístěna na jednom z nejreprezentativnějších míst našeho města. Právě proto jsme zvolili formu soutěže, od které očekáváme výsledek, který bude spojovat to nejkvalitnější, co současná architektura nabízí, s ekonomickými požadavky na výstavbu i s úsporností následného provozu. Tomu odpovídá i složení soutěžní poroty.“, charakterizuje soutěž starosta Ing. Rostislav Petrák.

V porotě zasedne kromě pana starosty také městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl, mj. i spoluautor vítězného návrhu hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb v obci Líbeznice, která je kvalitní současnou architekturou vyhlášená. V nezávislé části pak zasednou Ing. arch. Jan Hájek, který je pro změnu autorem líbeznické tělocvičny, Ing. arch. Štěpán Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole a Ing. arch. Milan Vít, jehož sportovní hala v Kuřimi již slouží veřejnosti. Náhradníky poroty pak bude místostarosta Jiří Regner, vedoucí odboru rozvoje města Ing. Pavel Matyska a Ing. arch. Mária Maninová.

„Tělocvičny a sportovní haly jsou objekty s velmi specifickým funkčním využitím. Vymyslet opravdu kvalitní provozní řešení je náročné. Proto byla do přípravy podkladů zapojena i městská sportovní komise a členové spolků. Zároveň jsme chtěli, aby v porotě zasedli odborníci, kteří již mají s podobným návrhem vlastní zkušenosti. A jsem velmi rád, že se to povedlo a všichni oslovení svou funkci přijali“, uvádí městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl.

Výsledek soutěže by měl být známý v srpnu letošního roku, následovat pak bude zpracování podrobnější studie. Ta pak bude podkladem ke klasickému zadávacímu řízení na další projekční fáze, na kterých však bude autor návrhu na základě smlouvy spolupracovat.

Odbor rozvoje města

Podrobnosti najdete na: https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000237

 

Odkaz na mapový portál ...