Plánovaná odstávka elektřiny 30. září 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060710620.
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

30. 9. 2020 (7:30 - 16:30 hod.) - plánovaná odstávka č. 110060710620
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
Brodky
14, 15, 96, 97, 159, 277, 1275, parc. č. 1000/4, parc. č. 1000/11, E1155
Družstevní
921, 922, 1202
Jiráskova
169, 224, 232, 233, 234, 846, 849, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 920, 1224
Krátká
447, 926, 975, 989, č. 447U
Lánská
64, 76, 121, 135, 259, 327, 552, 553, 560, 570, 586, 688, 712, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 951, 952, 953, 957, 959, 977, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1049, 1050, 1051, 1067, 1068, 1069, 1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1282, parc. č. 1006/5, parc. č. 1006/11, parc. č. 1006/13, parc. č. 1025/4, parc. č. 1006/12,15, č. 746U, č. U 327
Lesní
976, 979, 1189, 1229, 1248
Lipky
17, 112, 123, 378, 407, 421, 460, 464, 465, 536, 538, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 651, 652, 676, 677, 678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964, 981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219, 1254, 1290, 1296, č. 247, parc. č. 993/1
Na Strži
parc. č. 822/4
Řehákova
39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 698, 699, 711, 747, 778, 779, 825, 836, 905, 906, 907, 914, 915, 917, 949, 950, 1024, 1145, 1221, 1289, parc. č. 1061/8, č. 403U, č. 711U, č. 950U
Sadová
936, 1190, 1191, 1192, 1239, 1274, parc. č. 1023/4
Severní
954, 955, 956, 958, 1025, 1041, 1047, 1048, 1264, 1297
Souběžná
90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885, 935, 1166, U150
V Zahradách
72, 143, 731, 828, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205, 1207, 1216, 1240, 1256, 1263, parc. č. 1101/4, parc. č. 1101/10, č. 1027U, č. E1222, č. u1188, E1009
 
Červený Kostelec - Horní Kostelec, okres Náchod
Horní Kostelec
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 47, 48, 49, 59, 82, 85, 91, 93, 102, 103, 107, 117, 118, 123, 124, 127, 128, 132, 139, 141, 148, 159, 164, 169, 198, 200, 219, 227, 237, 243, parc. č. 355/8, parc. č. 1161/18, č. 108U
Jestřebí
264
Jiráskova
854
Na Strži
108, 137, 215, 226
Souběžná
13, 65, 77, 126, 150, 229, 231, 242, 244, 250, 251, 256, 267
 
Červený Kostelec - , okres Náchod
Lipky
parc. č. 784/8
Souběžná
č. p1102/30
 
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
Lipky
119, 128, 227, 236, 241, 267, 344, 372, 380, 401, parc. č. 783/11