Veřejné zasedání zastupitelstva města 24. 9. 2020

Zveme vás ve čtvrtek 24. září 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM

2. Investiční akce

3. Finanční záležitosti

4. Správní záležitosti

5. Majetkové záležitosti

6. Osadní výbory

7. Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ČK

8. Dotační program pro rok 2021

9. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů

10. Diskuse

 

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 17. 9. 2020.

Jednání bude opět možné sledovat na webových stránkách města: https://www.cervenykostelec.cz/ 

Tlačítko pro sledování přímého přenosu se objeví v horní liště stránek asi pět minut před zahájením jednání.

Soubory ke stažení

plakat_ZM2 -veřejný.pdf 447,7 KB Stáhnout