K pomníkům padlých byly položeny květiny

K pomníkům padlých byly položeny květiny

U příležitosti 102. výročí od vzniku samostatného československého státu byly k pomníkům padlých položeny květiny. Vzhledem k současné epidemiologocké situaci se v letošním roce žádná oficiální oslava nekonala, pouze jako připomínka tohoto významného svátku byly položeny květiny.

Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby.