Listopadové slovo starosty

Listopadové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
dostává se vám do rukou listopadové vydání našeho zpravodaje, ve kterém se dočtete aktuální informace o dění v našem městě.
Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy.
I na radnici máme za sebou poměrně složité a napjaté období, mimořádná jednání rady a zastupitelstva, přijímání mimořádných opatření a nelehká rozhodnutí.
Po všech těchto mimořádných úkolech se opět vracíme k přípravě rozpočtu města pro příští rok. Všichni víme, že ekonomická situace je rozkolísaná, přesto věřím, že se nám podaří připravit rozpočet tak, abychom mohli realizovat připravené investice a opravy. Vám, kteří jste vyplnili dotazník pro tvorbu strategického plánu města, velice děkuji a jsem rád, že jste se svým názorem spolupodíleli na dalším směřování našeho města.
Každý z nás toto složité období prožívá se svými starostmi. Na jaře při první vlně jsme byli mnohem více opatrní a zodpovědní ke svému okolí. Na podzim se šíření tohoto onemocnění dotklo každého z nás.
Většina z nás se s tímto onemocněním potkala buď osobně, ve své rodině, nebo v okruhu známých. Opět na vás všechny apeluji, abyste dodržovali nařízení a opatření proti šíření tohoto onemocnění a tím ochránili tu nejrizikovější skupinu našich rodičů a prarodičů. Je potřeba k vzniklé situaci přistupovat s plným respektem, pokorou, odpovědností, vůlí k plnění svých běžných povinností a vírou v dobré se zvednutou hlavou.
Pokud potřebujete v této situaci pomoci, nebo naopak nabízíte svou pomoc jako dobrovolník například pro zařizování nákupů pro seniory, nemocné, nebo spoluobčany v karanténě, obraťte se prosím na vedoucího sociálního odboru Ing. Michala Tošovského, který tuto pomoc koordinuje.
Tel. 734 851 960,
email: tosovsky@mestock.cz
Dále vám i já doporučuji častější telefonický kontakt se svými blízkými, se kterými nesdílíte společnou domácnost, tento sociální kontakt je velice důležitý, a proto na něj nezapomínejme.
Také vám doporučuji procházky v naší krásné přírodě a právě přirovnání, že občas něco musíme rozchodit, je v této situaci možná ten správný recept pro lepší náladu.
Přeji vám všem klidný listopadový čas, hodně slunce a pevné zdraví.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města