Plánovaná odstávka elektřiny 26. a 29. 10. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060736846 v Červeném Kostelci.

26. 10. 2020  od 7:30 do 17:30 hod.

Řehákova
711, 747, 825, 836, 917, č. 711U

29. 10. 2020 od 7:30 do 19:30 hod. 
Červený Kostelec
Koubovka
587, 716
Manželů Burdychových
219, 246, 252, 274, 296, 448, 717, 1225

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.