Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty

Vážení občané,
máme za sebou podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada z našich občanů si onemocněním covid 19 prošla a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat. Opět na vás apeluji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom se mohli vrátit k běžnému společenskému životu, který nám výrazně schází.
Máme za sebou další událost, která nás omezovala, a tou byla rekonstrukce Jiráskovy ulice. Jsem rád, že se nám podařilo splnit plán, který jsme si stanovili, a ulice je dokončena do prvního sněhu. Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem za trpělivost, dále děkuji všem, kteří se na této významné investiční akci osobně podíleli a v neposlední řadě děkuji zhotoviteli, a to společnosti M-silnice a. s. za zdárný průběh akce a velice dobrou komunikaci s městem, ale i s občany, kterých se tato stavba přímo dotýkala.
Věřím, že i rekonstrukce této ulice opět posune kvalitu života v našem městě a stane se tato v minulosti ponurá ulice hezkým místem. Jsem přesvědčen, že nový mobiliář, jako jsou autobusové zastávky, koše, lavičky, výlepové plochy a ohrádky kontejnerových stání, kterými bude tato ulice dovybavena, tento prostor vkusně doplní.
17. listopadu jsme si tentokrát každý individuálně připomněli události roku 1989, potažmo 1939 a děkuji vám všem, kteří jste přišli položit květinu a zapálit svíčku ke škole nebo k památníku obětem komunismu u sokolovny, a jsem rád, že Červený Kostelec má toto silné občanské cítění. Při této příležitosti byla městem vydána brožura s názvem „Červený Kostelec v událostech sametové revoluce“. Tato publikace zachycuje vzpomínky aktivních účastníků boje proti totalitnímu komunistickému režimu v našem městě a okolí. Děkuji tímto Milanu Hruškovi, Jiřině Haškové, Tomáši Kuldovi a Zdeňku Kinzlovi za to, že se s námi o své vzpomínky podělili, a hlavně děkuji za to, že v době útlaku a strachu měli dostatek odvahy ve svých názorech a činech. I díky nim žijeme dnes ve svobodné a demokratické společnosti. Bližší informace o této publikaci a kde ji můžete získat, se dozvíte na straně 3 tohoto zpravodaje.
3. prosince nás čeká jednání zastupitelstva města, na kterém budeme schvalovat rozpočet pro rok 2021. Fotbalové zázemí, nafukovací hala, rekonstrukce staré vodárny a zateplení bytového domu č.p. 411 a 412 „Velká bedna“ jsou akce, které jsme museli z různých důvodů posunout z roku 2020 na rok 2021. Dále je navrženo zrealizovat veřejné prostranství mezi školami, opravit chodníky v ulici Husova v úseku mezi ulicí Palackého a ul. 5. května, také je navržena oprava chodníku v ul. 5. května v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a Budovatelská aj. Pro rok 2021 je navrženo významně investovat do dlouhodobě připravených investic. Pro krytí těchto významných akcí je navrženo použít úspory a také nový úvěr. Podrobnější informace vám přineseme po schválení rozpočtu v lednovém čísle zpravodaje.
Vstupujeme do adventu, který bude jiný, než jsme byli zvyklí. Musíme k dané situaci pozitivně přistoupit, přizpůsobit a změnit naše zvyklosti. Naše blízké, se kterými nesdílíme společnou domácnost, více oslovovat pomocí telefonu, internetu, video aplikacemi a dostatečně tímto kompenzovat sociální osobní kontakt, který nám všem chybí.
V dnešní chvíli je významně znát absence osobního kontaktu v podobě podání ruky a objetí. Těším se na to, až si budeme moci podat ruku a v restauraci si s přáteli přiťuknout pivem nebo vínem. Věřím, že adventní čas nám pomůže udržet dobré osobní vztahy, dostatek radosti a štěstí v našich rodinách a našich srdcích. Nově jsme pro vás doplnili veřejnou vánoční výzdobu o nový vyřezávaný betlém se zvoničkou pro plnění vašich přání.
Přeji vám všem hezké svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví, kupu štěstí, zdravou mysl a splněné vánoční přání.
S úctou
Rostislav Petrák