Ceník odpadů pro rok 2021

Město Červený Kostelec tímto zveřejňuje sazbu poplatku za komunální odpad pro rok 2021 (zůstávají ceny z r. 2019).
Sazba poplatku za speciální plastový pytel v bílém provedení o objemu 120 l (nosnost 20 kg) je Kč 85,00/ks, 60 l (nosnost 10 kg) je Kč 45,00/ks a 30 l (nosnost 5 kg) je Kč 25,00/ks.

 

 
Podle obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad, novelizované s účinností od 1.1.2021, má každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, povinnost uhradit městu poplatek za komunální odpad. Poplatky možno zaplatit až od 1.1.2021.