Záznam ze zasedání zastupitelstva města z 3. 12. 2020

Jelikož nemohlo být zasedání zastupitelstva z důvodu nemoci přenášeno on-line, přinášíme vám alespoň slibovaný záznam ze zasedání.

Záznam najdete zde.