Ceny vodného a stočného v roce 2021

Ceník vodného a stočného pro rok 2021

Vodné 38,10 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 21,22 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 38,00 Kč/m3 včetně DPH

Voda Červený Kostelec s.r.o.