Pravidelná zkouška sirén

Dne 6. ledna 2021, ve 12.00 hodin bude provedena pravidelná zkouška jednotného systému vyrozumění a varování.

nprap. Horník Ladislav, pracoviště prevence, OOB a KŘ
HZS Královéhradeckého kraje - ÚO Náchod