Přerušení dodávky elektřiny 9., 18. a 24. 2. 2021

Seznam plánovaných odstávek v období od 9. do 24. 2. 2021

9. 2.2021 (7:30 - 12:30) - plánovaná odstávka č. 110060748271
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
Lhota za Červeným Kostelcem
242, 279, 288, 349, 369, parc. č. 542/44
 
18. 2.2021 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060754833
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
Langrova
706, 1054, 1055, 1056
Pazderna
10, 116, 156, 168, 172, 337
Sokolská
317
Tyršovo náměstí
687
Zítkova
207, 671, 687, 772, 773
 
24. 2.2021 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060757615
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
Koubovka
387, 672, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1196, č. 878U
Manželů Burdychových
245, 330, 367, 495, 732

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.