Dubnové slovo starosty

Dubnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci se vám dostává do rukou náš zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o dění v našem městě a o práci na radnici.
V březnu jsme dokončovali přípravy na novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednoduché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli součinnost, což znamená, že přehodnotili své aktuální možnosti a od svých nabídek odstoupili. Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí, kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. odstoupila a nyní jednáme se společností Průmstav Náchod s.r.o., která byla ve výběrovém řízení druhá v pořadí. Tato procesní komplikace nám způsobuje časový posun, který budeme muset řešit ve vztahu k harmonogramu a dokončení samotné stavby. Další akcí, ve které nastává změna, je výměna elektroinstalace a oken v ZŠ Lhota. Zde opět budeme jednat s druhou firmou z výběrového řízení, tedy společností Blue electro s.r.o. z důvodu odmítnutí zakázky společností Stebau Jaroměř s.r.o. Dále máme vybraného dodavatele stavby veřejného prostranství mezi školami, kterým bude s nejnižší nabídkovou cenou cca 32,85 mil. Kč Průmstav Náchod s.r.o. Realizace této akce je naplánována do prosince tohoto roku. Etapizace a harmonogram bude přizpůsoben případnému konání folklorního festivalu, který, pokud epidemiologická situace dovolí, bude probíhat v těsném sousedství této stavby. Dále vybíráme dodavatele montážní plošiny a osobního automobilu pro potřeby města. Tento automobil bude s hybridním pohonem tzv. plug-in hybrid kombinující pohon spalovacím motorem a elektromotorem. Tento automobil bychom rádi pořídili za pomoci dotace podporující zavádění alternativních pohonů. Z výběrových řízení nám zbývá výběr dodavatele nafukovací sportovní haly a budovy technického zázemí tohoto zařízení.
Posouváme se do realizací a těším se, že opět bude něco z naší dlouholeté přípravné práce vybudováno. V dubnu začne stavba mezi školami, demolice stávajícího fotbalového zázemí a následné stavební práce, demolice staré vodárny a následná výstavba nové budovy. Také započne zateplení fasády a výměna balkonů bytového domu „Velká bedna“, úprava vstupní místnosti Domku Boženy Němcové a oprava chodníků v ulici Husova. Bude dokončováno osázení zahrady za knihovnou, dále bude dokončena úprava zelených ploch kolem nové silnice v ulici Jiráskova - Horní Kostelec, kde následně navážeme výměnou přístřešku autobusové zastávky Kovovýroba u křižovatky „U křížku“, a také bude navrácen na novém pískovcovém podstavci samotný křížek. Dále město dokončilo stavební úpravy zubní ordinace a také pokračuje oprava městských bytů.
Dále plynule pokračujeme v přípravách projektů dalších akcí. Aktuálně intenzivně pracujeme na dokončení studie kempu Brodský, konkrétně řešíme co nejvhodnější dispozici hlavní budovy ve vztahu k dalšímu projektování nové kuchyně. Také začínáme s přípravou zadání pro ideovou soutěž na centrum města ve spolupráci s komisí pro rozvoj města a městským architektem.
Nadále pokračujeme v jednáních s představiteli Královéhradeckého kraje. Diskutujeme o spolupráci ve vztahu k vybudování domu pro seniory v našem městě a zvýšení atraktivnosti střední školy. Také jsme projednávali možný termín rekonstrukce Sokolské ulice. K tomuto tématu se vrátíme v létě při plánování investic na příští rok.
Dále mi dovolte, abych vám představil nového redaktora zpravodaje pana Petra Hůlka, který již spolupracoval na vydání tohoto čísla. Přeji mu touto cestou hodně zdaru v této nelehké práci, dobré nápady, pozitivní přístup a dobré vztahy s námi všemi přispěvateli a čtenáři. Zároveň ještě jednou děkuji odcházejícímu redaktorovi Jiřímu Machovi za jeho čtyřletou práci a přeji mu hodně štěstí do další životní etapy.
Epidemiologická situace v našem městě se postupně zlepšuje. Děkuji tímto náchodské nemocnici za provádění testování v našem městě. Již čtyřikrát měli občané našeho města a zaměstnanci červenokosteleckých firem možnost se nechat otestovat a i tato činnost napomohla k vylepšení situace. Věřím, že očkování již nabere na rychlosti a brzy dojde k proočkování hlavně seniorů. Děkuji vám všem, že dodržujete nařízená opatření. Věřím, že se zvýšenou proočkovaností epidemie ustoupí a navrátíme se ke společenskému životu, který je nám přirozený a vlastní.
Přeji vám všem hezké jaro, pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu.
S úctou
Rostislav Petrák